Business Camp: Kaupallistaminen

Opintopisteet: 2 | Tunnus: NN00DD19-3001 | Kampus: Kauppi | Toteutusajankohta: alkaen 22.11.2017

Opintojaksolla perehdytään oman liiketoiminnan kasvattamiseen ja kaupallistamiseen sekä hinnoitteluun. Valmennus suoritetaan kahden päivän intensiivileirinä maatilamatkailukohteessa. Opintojaksolla hyödynnetään Lean-menetelmää esimerkiksi asiakaspalautteen keräämisessä,  liiketoiminnan vahvistamisessa ja yrityksen pitchaamisessa eri kohderyhmille. Keskiössä ovat kaupallistaminen ja myynti.

Opiskelija

  • Osaa hyödyntää erilaisia työkaluja liikeidean kaupallistamisessa
  • Ymmärtää asiakastiedon hyödyntämisen tärkeyden kaupallistamisprosessissa
  • Osaa pitchata liikeideansa ytimekkäästi
  • Hinnoitella palveluita ja tuotteit

Opintojakson sisältö:

  • Mitä työkaluja tarvitset liikeidean kaupallistamiseen?
  • Mitä tarkoittaa liiketoiminnaan kehittäminen lean-menetelmin?
  • Miten asiakasrajapintaa voidaan hyödyntää osana liiketoiminnan kehittämistä?
  • Miten pitchaan ideani vakuuttavasti?
  • Miten liiketoiminnasta kehitetään kannattavaa?

Esitietovaatimukset:

Business Model Canvas-verkkokurssi ja Business Camp: Tuotteistaminen -kurssin  vastaavat taidot

 

Opetusmenetelmät:

Ryhmä- ja henkilökohtainen valmennus, vertaiskehittäminen, intensiivileiri

Intensiivileiri maatilamatkailukohteessa: 22.-23.11.2017

 

Kieli: Suomi

Paikka: Y-kampus Kauppi

Lisätietoja: Miina Makkonen, valmentaja, miina.makkonen(a)tamk.fi

Jaa: