Business Camp: Tuotteistaminen

Opintopisteet: 3 | Tunnus: NN00DD18-3001 | Kampus: Kauppi | Toteutusajankohta: alkaen 25.09.2017

Business Camp-opintojaksokokonaisuuden ensimmäinen osuus käsittelee tuotteistamista. Kurssi starttaa ryhmän yhteisellä tapaamisella ja verkko-osuudella. 2-3 viikon mittaisen verkkotyöskentelyn jälkeen kokoonnutaan kolmen päivän intensiivitoteutukselle, jossa kehitetään tuotteistamisen työkalujen avulla omaa liikeideaa. Tuotteistamista tarkastellaan prosessinäkökulmasta.

Opiskelija:

 • Ymmärtää tuotteistamisprosessin eri vaiheet ja kokonaisuuden
 • Osaa viedä erilaisten työkalujen avulla tuotteistamisprosessin läpi
 • Ymmärtää tuotteistamisen merkityksen liiketoiminnan kehittämisessä
 • Ymmärtää liiketoiminnan eri osa-alueita ja liiketoiminnan suunnittelua
 • Tutustuu erilaisiin ansaintamalleihin
 • Osaa tunnistaa ja nimetä eri kohderyhmiä

Sisältö:

 • Mitä eri asioita liikeidean kehittämisessä huomioidaan?
 • Mitä työkaluja tarvitset idean/aihion tuotteistamiseen?
 • Mitä osaamista tarvitset tuotteistamisprosessin onnistuneeseen läpivientiin?
 • Mitä on huomioitava tuotteistuksen konkretisoinnissa?
 • Mitä hyötyä tuotteistamisesta on yritystoiminnalle?
 • Millaisia eri ansaintamalleja yritystoiminnassa voi soveltaa?
 • Miten erilaisille kohderyhmille suunnitellaan hinnoittelua, tuotteita ja palveluita?

Ajoitus:

Kurssin aloitustapaaminen ma 25.9.2017 klo 15-18 Y-kampus Kauppi

Viikot 39-41 verkkotyöskentelyä

Intensiivitoteutus: ma 16. – ke 18.10.2017 (vko 42 syyslomaviikko)

Kieli: suomi

Paikka: Y-kampus Kauppi (TAMK)

Lisätietoja: Miina Makkonen, valmentaja, miina.makkonen(a)tamk.fi

 

Jaa: