Business Model Canvas (verkkokurssi)

Opintopisteet: 2 | Tunnus: NN00DD20-3001 | Kampus: Kauppi | Toteutusajankohta: alkaen 23.10.2017

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään Business Model Canvas-työkalun käyttöön kirjallisuuden, verkkotehtävien, tapahtumaan osallistumisen ja henkilökohtaisen sparrauksen avulla.

Opiskelija

  • Osaa käyttää BMC-työkalua sujuvasti
  • Ymmärtää yhdeksän eri osa-alueen sisällöt ja sen, miten ne liittyvät toisiinsa
  • Osaa tarkastella ja kehittää yrityksen liiketoimintaa BMC:n avulla

Opintojakson sisältö:

  • Mikä on Business Model Canvas?
  • Mistä osioista BMC koostuu?
  • Miten osa-alueiden sisällön muuttaminen vaikuttaa toisiin osa-alueisiin?
  • Miten yritys voi suunnitella ja kehittää liiketoimintaansa työkalun avulla?

Opetusmenetelmät:

Verkko-opetus, henkilökohtainen sparraus

Kieli: suomi

Valmentaja: Miina Makkonen, miina.makkonen(a)tamk.fi

Jaa: