Mentorointiohjelma

Opintopisteet: 3 | Tunnus: NN00CZ98-3002 | Kampus: Kauppi | Toteutusajankohta: alkaen 11.01.2018

Mentorointiohjelma on yksilöohjautuva prosessi, jossa pureudutaan ohjelmaan osallistuvan opiskelijan yrityksen kehittämiseen ja arjen tilanteisiin. Apuna työssä on henkilökohtainen mentori, joka auttaa oman kokemuksensa pohjalta opiskelijaa näkemään kokonaisuuksia, löytämään uusia ratkaisuja sekä ottamaan askeleita kohti tavoitettaan. Mentoritapaamisten lisäksi koko mentoriohjelmaan osallistuvalla ryhmällä on kaksi yhteistapaamista.

Ohjelman mentorit ovat Y-Kampuksen verkoston osaajia ja ammattilaisia. Jokaisella on vahva kokemus omasta alastaan niin asiantuntijana kuin yrittäjänä.

Sisältö:

  • Mentoroinnin merkitys yrittäjän yritystoiminnan kehittämisessä
  • Mentoroinnineri vaiheet
  • Tavoitteen asettaminen, ongelman/kehityskohteen rajaaminen
  • Ratkaisun esittäminen ja huolenaiheiden käsittely
  • Oman kehittymisen ja yritystoiminnanjohtaminen

Osaamistavoitteet:

  • opiskelija ymmärtää mentoroinnin merkityksen oman toimintansa ja yrityksensä kehittymisellä
  • opiskelija tuntee mentoroinninvaiheet
  • opiskelija osaa kehittää itseään yrittäjänä ja liiketoimintaosaajana
  • opiskelija tunnistaa yritystoiminnan kehittämiskohteita
  • opiskelija osaa soveltaa ja viedä käytäntöön uusia ratkaisuja

Ensimmäinen kokoontuminen to 11.1.2018 klo:8.30-10.00 Y-Kampus Kaupissa. Läsnäolo välttämätön.
Toinen yhteiskokoontuminen to 22.3.2018 klo:.14-17 Y-Kampus Kaupissa. Läsnäolo välttämätön.
11.1.-22.3.2018- mentori ja opiskelija tapaavat vähintään kolme kertaa koko ryhmän tapaamisten välillä (1-1,5 tuntia/tapaaminen) valitsemassaan paikassa.

Mentoriohjelmaan on erillinen haku. Linkin kautta pääset ilmoittautumaan mukaan ohjelmaan tältä sivulta. Haku aukeaa syksyllä 2017.

Kieli: Suomi

Paikka: Y-kampus Kauppi

Lisätiedot: Leena Varis, valmentaja, leena.varis(a)tamk.fi

Jaa: