Opettajasta valmentajaksi syksy 2017

Opintopisteet: | Tunnus: | Kampus: HENKILÖKUNNALLE | Toteutusajankohta: alkaen 05.10.2017

Aikataulu

HUOM! Valmennuksen aikatauluun on tullut muutos >aloitus on siirtynyt elokuulta lokakuulle

5.-6.10.(yön yli reissu maatilamatkailukohteessa)
4.-5.12.
helmikuu 2018

Ilmoittaudu Opettajasta valmentajaksi

Opettajasta valmentajaksi on osa Valmentajan polkua, joka koostuu kolmesta valmennuskokonaisuudesta I. Opettajasta valmentajaksi, II. Ketterät kehittämisen menetelmät, III. Yrittäjyyden kehittäminen. Suositeltavaa on, että valmennukset käydään järjestyksessä.  Valmennukselle voivat ilmoittautua ainoastaan Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun henkilökunnan jäsenet. Valmennus ei ole avoin opiskelijoille.

Näemme joka puolella muutoksia, joita esimerkiksi globalisaatio, yrittäjämäisyys, väestön ikääntyminen ja digitalisaatio ovat tuoneet työelämään. Osallistumalla Y-kampuksen valmentajavalmennukseen päivität omaa työtapaasi valmentavaan suuntaan ja pureudut yrittäjämäiseen toimintaan yhdessä kollegoiden kanssa. Tavoitteena on hyödyntää valmentamisen ja yrittämisen potentiaali tulevaisuuden työelämän kehittämisessä.

Valmentajuus minussa

Mikäli olet kiinnostunut valmentajuudesta niin oman tietotaidon kuin opiskelijoiden monipuolisemman osaamisen tukena, valmentava työote on kuin tehty sinulle. Olet utelias, innostunut ja positiivinen kyseenalaistaja. Haluat haastaa itsesi ja ympäristösi mukaan työelämän muutokseen.

Työkalut

Valmentajavalmennus koostuu kolmesta kahden päivän intensiivijaksosta. Ensimmäisen kerran teema on Valmentajuus minussa. Tulevaisuuden skenaarioita, työelämän murrosta, yrittäjyyttä ja näiden vaikutusta korkeakoulujen toimintaan analysoidaan valmentamisen ja oman työn näkökulmasta.

Toisen kerran teemana ovat Valmentajan työkalut. Työkalupakkia laajennetaan paitsi valmentamisen osalta, myös innovoinnin ja yrittäjyyden näkökulmasta. Kolmannella kerralla synnytetään Oma valmentajafilosofia, joka kokoaa päivien sisällön yhteen ja toimii apunasi siirtäessäsi valmennuksellista otetta ja yrittäjyysajattelua arkipäivän työhön.

Ensimmäinen kerta pidetään maatilamatkailukohteessa, toinen Proakatemialla Tampereen keskustassa ja kolmas korkeakoulun omissa tiloissa.

 

Filosofia

Valmennus antaa sinulle kokonaiskuvan valmentamisen hyödyntämisestä ohjauksessa, harjoitustöissä esimerkiksi laboratoriossa sekä tutkimusryhmän vetämisessä. Uusia taitoja voit hyödyntää toimialasta riippumatta.

Kokonaisuus perustuu TAMKin Y-kampuksen ja Proakatemian käytössä olevien osallistavien menetelmien, kuten dialogin, jatkuvan tiedon jakamisen ja erilaisten fasilitointityökalujen hyödyntämiseen. TAMKin opetushenkilöstöstä valmentajavalmennukseen on osallistunut noin 200 henkilöä.

”Olen alkanut ymmärtää valmentamista enemmän jopa elämäntapana kuin yhtenä yksittäisenä työkaluna.”

 

Valmentajavalmennuksen prosessi:

  1. Mitä valmentajuus tarkoittaa minulle käytännössä?
  2. Millaiset menetelmät ja toimintatavat toimivat valmennuksessa?
  3. Millaiseksi valmentajaksi haluan tulla? Miten rakennamme valmentavia yhteisöjä?

Valmennuksen kustannukset Tay:n ja TTY:n henkilöstölle: 500€/hlö. Sisältäen majoitus- ja ruokailukulut aloituskerralla sekä valmennuksen ja materiaalit. Mikäli osallistuminen perutaan myöhemmin kuin kuukautta ennen ensimmäisen osuuden alkua, perimme varauskuluina 200 e.

Lisätietoja:

Liisa Heinonen

0408016386

liisa.heinonen@tamk.fi

Jaa: