Yrittäjyyden kehittäminen (8 lähikertaa, 4-6h)

Tutkimuksen mukaan jopa 81 % lukiolaisista voi nähdä itsensä tulevaisuudessa yrittäjänä (Suomen lukiolaisten liitto 2011). Miten korkeakouluissa toimimme niin, että innostus säilyy, yrittäjyysosaaminen lisääntyy ja usko omiin yrittäjyysvalmiuksiin kasvaa?

Yrittäjyyden kehittäminen -moduulin tavoitteet

Tämän moduulin käytyään osallistujalla, opettajalla/valmentajalla, on kokonaisnäkemys uuden talouden bisneksestä ja sen osaamisvaatimuksista. Hän tietää, miten bisnestaitoja voidaan viedä eteenpäin omassa organisaatiossa. Hän tuntee yritysneuvontapalveluihin liittyvät verkostot ja niiden tuomat mahdollisuudet aloittavalle yrittäjälle. Hän osaa edistää yrittäjyyttä ja innovaatioita työssään.

Sisältö

  • Liiketoiminnan trendit ja innovatiiviset liiketoimintamallit
  • Innovaatiot talouden moottorina
  • Myynti ja markkinointi 2.0
  • Kasvu, kansainvälistyminen ja omistajanvaihdokset
  • Startupit, toimintatapa ja rahoitus
  • Ekosysteemit, verkostot ja asiakkuudet
  • Yritysneuvontapalvelut meillä ja muualla
  • Miten itse valmentajana edistän yrittäjyyttä?

Yrittäjyyden kehittäminen kokonaisuus rakentuu yhteensä kahdeksasta lähikerrasta (lähikerta 4-6h). Kukin päivä sisältää ennakkotehtävän, teoriaosuuden, yrityselämän esimerkin sekä jatkotehtävän, jossa testataan ja sovelletaan menetelmää omaan työhön ja toimintaympäristöön. Valmennus järjestetään syksyllä 2017 ja lähipäivät varmistuvat alkuvuodesta 2017.

Valmennuksen kustannukset Tay:n ja TTY:n henkilöstölle: 300€/hlö. Sisältäen valmennus- ja materiaalikulut.

Katso aikataulu kalenterista ja ilmoittaudu mukaan