Jarkko Haukijärvi

H&H puhtaudenhallinta

Jarkko Haukijärvi on  yli 150 työntekijää työllistävän yrityksen omistaja sekä hallituksen puheejohtaja, entinen 20 metrin kuulamies ja intohimoinen yrittäjä. Reilun viidentoista vuoden aikana kokemusta on karttunut sekä teollisen liiketoiminnan että palveluliiketoiminnan aloilta.

Jarkon tavoite on työllistää 500 henkeä ja olla vahvasti mukana, kun Pirkanmaalle ja Suomeen luodaan toimivia edellytyksiä yrittäjyydelle ja kannattavan liiketoiminnan tekemiselle.  “Tärkeimmät opit olen saanut toisaalta tekemällä, kokeilemalla ja puskemalla kohti tavoitetta, mutta toisaalta myös tärkeiden epäonnistumisten kautta. Paikalleen ei saa jäädä koska maailma ei ole koskaan valmis. Uusia mahdollisuuksia löytyy jatkuvasti. Muun muassa digitalisaatio tuo ennennäkemättömiä mahdollisuuksia myös perinteisille toimialoille.”

H&H puhtauden­hallinta on mukana kaikissa raken­nuksen elin­kaaren vai­heissa vastaa­massa puhtau­denhallin­nan vastuul­lisesta suunnit­telusta ja -toteuttamisesta. H&H yhdistää ainutlaatuisella tavalla perinteisen liiketoiminnan, asiantuntijapalvelut sekä digitaalisuuden uudeksi palvelukonseptiksi

Jarkko Haukijärvi

"There is a sure way to avoid criticism. Be nothing and do nothing."

- JARKKO